21.02.2020

Povinná publicita

Dle metodiky OPZ platí povinnost příjemce umístit alespoň jeden povinný plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy. Umístění zajistí v návaznosti na zahájení realizace projektu a bude jej udržovat do termínu dokončení realizace projektu. Toto platí i pro oficiální akce  a prezentace CSS.

Ke splnění povinné publicity na oficiálních dokumentech je nutné používat předepsaný „logolink“.

Dle metodiky OPZ platí povinnost příjemce umístit alespoň jeden povinný plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy. Umístění zajistí v návaznosti na zahájení realizace projektu a bude jej udržovat do termínu dokončení realizace projektu. Toto platí i pro oficiální akce a prezentace CSS.

Ke splnění povinné publicity na oficiálních dokumentech je nutné používat předepsaný „logolink“.