24.11.2016

Další možná publicita

Logo CSS – jedná se o neoficiální logo Projektu, které slouží pouze k propagaci.  Lze ho použít pouze samostatně ( „proklik“ na webu apod.). Ke splnění povinné publicity na oficiálních dokumentech je nutné používat předepsaný „logolink“, který je ke stažení v článku Povinná publicita. Na oficiálních akcích pak plakát, který je taktéž ke stažení v článku Povinná publicita.

Logo CSS – jedná se o neoficiální logo Projektu, které slouží pouze k propagaci.  Lze ho použít pouze samostatně ( „proklik“ na webu apod.). Ke splnění povinné publicity na oficiálních dokumentech je nutné používat předepsaný „logolink“, který je ke stažení v článku Povinná publicita. Na oficiálních akcích pak plakát, který je taktéž ke stažení v článku Povinná publicita.