Metodiky pro naplnění zásady významně nepoškozovat životní prostředí

Metodika vznikla jako praktická pomůcka pro zástupce obcí a měst, projektové manažery a pracovníky úřadů pro uchopení enviromentálních požadavků při přípravě projektů financovaných EU fondů a dalších požadavků pro udržitelný rozvoj pro odpovědné veřejné zadávání. Vznik metodiky podpořilo Ministerstva pro místní rozvoj dotací z programu pro nestátní neziskové organizace. Webová prezentace Metodiky umožňuje lepší orientaci v textech jednotlivých kapitol a také v rubrice Rádce nabízí vyhledávání specifických podmínek pro naplňování zásad DNSH podle typu aktivity, oblasti a konkrétních podmínek.