VÝCHODISKA

Základní přehled nástrojů financování, legislativy a metodických materiálů ukazuje východiska, na kterých je postavena metodika pro naplňování zásady významně nepoškozovat životní prostředí.