28.07.2020

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo Svazu měst a obcí ČR k dispozici Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Tento dokument prezentuje klíčová protiepidemická opatření k zamezení vzniku a dalšího šíření nemoci Covid-19. Protiepidemická opatření jsou rozdělena na činnosti a postupy vztahující se na fyzické a právnické osoby a na činnosti a postupy v rámci systému připravenosti a reakce České republiky na hrozbu epidemického šíření onemocnění Covid-19. Opatření přijímaná v závislosti na jednotlivých stupních pohotovosti budou průběžně projednávána na úrovni místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví a orgánů místních samospráv.