02.05.2024

Trojlístek konferencí v květnu a červnu

Implementace nového stavebního zákona, přenesení zodpovědností v provozu škol na obce, efektivní nakládání s finančními prostředky. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat na konferencích 29.5., 30. 5.  a 20. 6. 2024 v Kongresovém centru Praha. Mezi řečníky uvítáme architekta Davida Vávru, poslance Davida Šimka, nebo Tomáše Nidetzkého, předsedu představenstva Národní rozvojové banky.

Konferenci Město a jeho architektura 29. 5. 2024 zahájí architekt David Vávra, spoluautor pořadu Šumná města! Následovat budou příspěvky specialistů na tematiku nového stavebního zákona z ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) bude prezentovat FIDIC  standardizované a moderní smlouvy pro jakýkoliv výstavbový projekt. Firma Kloboucká lesní představí soutěž o dřevostavbu. Budeme se také bavit o dostupném bydlení. Starostové Postoloprt, Trojanovic a Žďáru nad Sázavou představí zajímavá architektonická řešení a jejich vliv na rozvoj municipalit. Nebude chybět ani soutěž Stavba roku. A k tomu všemu zájemci budou moci exkluzivně navštívit novou budovu Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze Holešovicích!

Se zástupci MŠMT budete moci diskutovat během konference Dobrá obec dělá dobrou školu 30. 5. k aktuální problematice tzv. PHmaxů pro zřizovatele. Věnovat se budeme financování škol, ale také projektům České bankovní asociace a Nadace České spořitelny ke zvyšování úrovně finanční gramotnosti dětí a mládeže, které svou kvalitou zaujaly pozornost v mezinárodním měřítku! Pozornost budeme věnovat svazkovým školám, profesionalizaci a zkvalitňování našich škol. V tématu bezpečnosti na školách se zaměřením na správu osobních údajů a kyberbezpečnost a dotkneme se i aktivitám probační a mediační služby v kontextu školského systému. Nevyhneme se ani troše sportu a historie. Prostě škola se vším všudy.

Registrovat se můžete ZDE.

Nově si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Obec řádným hospodářem věnovanou problematice efektivního nakládání s finančními prostředky, která se bude konat 20. 6. 2024 v Kongresovém centru Praha. 

Jedním z témat, která jsou v současné době velmi diskutovaná je schopnost a možnosti municipalit efektivně nakládat s finančními prostředky. Chceme proto uspořádat konferenci, která se bude touto otázkou zabývat. Představí zástupcům municipalit, jak o spravovaných financích uvažovat, jak připravovat kvalitní investiční strategie, definovat cíle a nástroje k jejich dosažení, na co si dávat pozor a čeho se vyvarovat.

Cílem konference je účastníky z řad volených zástupců obcí a měst seznámit s jednotlivými finančními nástroji a instrumenty, jejich rizikovostí a návratností. Informovat je o vhodných a bezpečných investičních strategií a nabídnout obecná doporučení při výběru správce portfolia. V neposlední řadě se zaměříme i na problematiku hospodaření s péčí řádného hospodáře.

Registrace se můžete ZDE

Mgr. Martina Lehmannová, Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů SMO ČR