25.11.2021

Kde na to vzít a nekrást

S tímto podtitulem proběhla dne 25. 11. již XXIV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), a již podruhé v on-line formě.

Moderování se ujala Michaela Hergetová spolu s výkonnou ředitelkou SMO ČR Radkou Vladykovou. V prvním bloku pozdravil diváky předseda Svazu František Lukl i pražský primátor Zdeněk Hřib.

Ještě před spuštěním prezentací finančních odborníků či zástupců státní správy představila Radka Vladyková další svazovou publikaci letošního roku, kterou je Diář starosty/starostky.

„Od diáře si neslibujeme nic menšího, než že pomůže starostům a starostkám se lépe zorientovat v nepřeberném množství povinností, které mají samosprávy ve vztahu k orgánům státní správy,“ říká Radka Vladyková a pokračuje: „Napočítali jsme více než 80 právních předpisů, ze kterých povinnosti výkaznictví pro města a obce plynou. A proč jsme nazvali tohoto pomocníka Diářem starosty? Jak dobře víte, specifické povinnosti ve vztahu k jednotlivým orgánům a organizacím státní správy máte plnit jak průběžně v roce, tak i ke konkrétním datům. Proto se Diář starosty skládá ze dvou částí. První je uspořádána měsíc po měsíci a naleznete v ní ty povinnosti, které jsou vázány na konkrétní termíny v průběhu roku. Druhá část je seřazena abecedně dle oblastí a nechybí v ní povinnosti, které nejsou vázány na konkrétní datum v roce, ale i tak je na ně třeba pamatovat. Jako ve správném diáři jsme nechali i velký prostor pro vaše poznámky a postřehy.“

Prvním prezentujícím hostem byl David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV, který se ve své prezentaci věnoval například i refundaci nákladů územně samosprávným celkům za dobu koronavirové epidemie.

Bude možné platit stavební úřady podle výkonu? Bude testování zaměstnanců samosprávných celků hrazeno ze státního rozpočtu? Takové a další dotazy posílali starostové na Davida Slámu. Odpovědi se dozvíte ze záznamu přenosu na našich webových stránkách.

 

Novinky GFŘ přinesl ředitel Sekce řízení úřadu a zástupce generálního ředitele Jan Ronovský. Přislíbil zachování FÚ při obcích s rozšířenou působností (ORP) a navýšení personálních kapacit či prodloužení úředních hodin v termínech odevzdávání daňových přiznání. Představil také nový web GFŘ, který by měl přispět k lepší přehlednosti a dohledatelnosti informací. Již téměř rok také funguje daňový portál pro komunikaci s finanční správou.

Finanční správa nabízí také několik aplikací, například aplikaci k podání žádosti o kompenzační bonus.

Dalším hostem byl ředitel Úřadu práce Viktor Najmon. Ve své prezentaci ukázal čísla nezaměstnaných, v nichž vedou kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Jedná se ale o nezaměstnanost na úrovni  5 %, což stále vypadá dobře. Mluvil i o mimořádné okamžité finanční pomoci pro klienty zkrachovalé společnosti Bohemia Energy.

Informaci o této pomoci mají již i na městech a obcích a mohou rychle reagovat na svízelnou situaci, do které se mohli občané vzhledem navýšení výdajů na energie dostat. I tuto informaci můžete shlédnout znovu v záznamu přenosu či následně i bude uložena na stránkách www.smocr.cz.

Co je právní poradna, kde ji můžete najít, a v čem vám může pomoci, se diváci dozvěděli z další prezentace. Lukáš Váňa z advokátní kanceláře KVB hovořil o rozšiřující se základně uživatelů poradny, ve které můžete najít již 3012 zodpovězených dotazů. Ty jsou neustále aktualizované, aby odpovídaly právě platné legislativě. Poradna nabízí i zodpovězení telefonických či písemných dotazů. Členů má momentálně 3004, jsou mezi nimi i nečlenské obce SMČR, které se účastní například projektu ESO.

400

 

Zároveň upozornil na povinnost nových vyhlášek, zejména na odpadovou vyhlášku a připomněl nabídku poradny, která nabízí jak automatické dokumenty, tak i kalkulačku na výpočet poplatků z odpadu té či oné obce.

Že ochrana oznamovatelů je to samé téma jako whistleblowing, vysvětlovala na závěr prezentace právní poradny Radka Vladyková a upozornila na řadu článků, metodik a stanovisek, která k němu Svaz vydal pod českým názvem ochrana oznamovatelů. Lukáš Váňa přidal informaci, že se tato právní úprava týká jen obcí a měst nad 10 tis. obyvateli, kterých je v ČR zhruba 130.

 

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP), představil Národní program životního prostředí, který se týká zejména zabezpečení pitné vody pro občany.

Odstranění nepovolených skládek je další z dotací, které mohou nyní obce využít. Mezi připravované výzvy jsou dotace na snižování emisí ze stacionárních zdrojů či na nákupy vozidel na alternativní pohon.

Velká část prezentace Petra Valdmana se týkala také Národního plánu obnovy a můžete ji opět shlédnout ze záznamu.

Že komunikace vázne mnohdy i mezi jednotlivými ministerstvy dokládal dotaz zástupce Ministerstva financí Mira Mateje na Petra Valdmana, do kdy budou obcím poskytovat podle něj bagatelní dotace do 1 mil korun, jejichž administrace je dražší než sama poskytnutá dotace. Petr Valdman oponoval, určitě budou v poskytování těchto dotací malým obcím pokračovat. Radka Vladyková ho podpořila, i tyto malé dotační výzvy jsou pro obce a zvlášť pro ty nejmenší, velmi důležité a v poslední době radí SFŽP i jak jednodušeji výzvy administrovat.

David Lukáč z EKO-KOMu byl dalším hostem konference. Vysvětloval, proč často žádají po obcích vyplnění řady dotazníků. Sběr těchto dat ale slouží k analýzám a vyhodnocení další strategie celkového odpadového hospodářství EKO-Komu vůči městům a obcím.

Jeden z následujících dotazů diváků mířil na Radku Vladykovu a stěžoval si na množství čísel, kterými je konference prošpikována. Navrhoval proložit suché statistiky přednášejících třeba tancem. Radka Vladyková dotaz zopakovala i dalšímu hostovi, Janu Maršákovi, řediteli odboru odpadů z ministerstva životního prostředí a přidala dotaz, v jakém rytmu se pohybuje nový legislativní rámec odpadové legislativy?

Jan Maršák přirovnal nový legislativní rámec k dost rychlému rytmu například jivu či tanga. Dále se v prezentaci pustil do vysvětlování jednotlivých jejích částí. Zdůraznil snahu o udržitelnosti a recyklovatelnosti a podporu odpadového hospodářství tímto směrem. Řekl také, že pokud se zavede zálohování PET lahví, nebudou se tím snižovat třídící cíle. PET láhve totiž netvoří velkou část plastových odpadů.

Kde vzít peníze na další obecní investiční akce vysvětlil Michal Skořepa, hlavní ekonom z České spořitelny, mluvil i tom, jak se zdravě zadlužit. V představení finančních produktů k financování infrastruktury měst a obcí pokračovala Nathalie Binet, ředitelka pražské pobočky Evropské investiční banky (EIB).

Luboš Komárek, expert Měnové sekce České národní banky ve své prezentaci mluvil o tom, jak může ČNB pomoci obcím a jak mohou obce financovat svůj rozvoj. Nedělejme rozhodnutí o finančních nabídkách pod časovým tlakem, upozornil Luboš Komárek. Vždy si nechte dostatek času na analýzu všech dopadů takovéto nabídky na obecní rozpočet. Vyšší výnos je obvykle doprovázen i vyšším rizikem. Vysvětloval i nutnost minimalizace rizik, jak selhání protistrany, tak například i riziko konkrétního investičního nástroje.

Obce a města drží stát nad vodou

Předsedkyně národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová upozornila ve své prezentaci na možnost prolomení dluhové brzdy v letech 2027, 2028 vzhledem ke stavu veřejných financí. Obce veřejnému hospodaření podle ní pomáhají, sektor přispíval do veřejných financí pozitivně. Tvoří třetinu příjmů, a přitom se podílejí jen na čtvrtině nákladů veřejných peněz.

Na současné situaci veřejných peněz má největší podíl špatné hospodaření státu nikoliv obcí a měst. Obce jsou nevinnými obětmi špatného hospodaření státu. Na veřejném dluhu se podílely v roce 2020 jen 4 %. Hrozí nám zdražení dluhu, což se odrazí na hospodaření i měst a obcí. Apelovala na samosprávné celky, aby se připravily na tuto situaci.

Dotační možnosti

Dotační výzvy z dílny ministerstva pro místní rozvoj (MMR) představila Miroslava Tichá, ředitelka Odboru správy národních programů. Mezi nimi zmínila například výzvu Bezbariérové obce od roku 2017, kde dotace tvoří 50 % nákladů.

V představení nových možností pokračoval i Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, Odboru řízení operačních programů MMR. Mluvil i o možnosti zavést prostřednictvím platebních terminálů umístěných přímo v autobusech platbu jízdenek MHD, jako to například mají v Havířově. Investice byla hrazena z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

O regionální politice 2022 promluvil další zástupce MMR Miroslav Daněk. Zástupce Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Jan Vodák přednesl příspěvek s názvem Přezkum zadávání veřejných zakázek. Jak podotkla Radka Vladyková, představoval tento úřad v minulých letech pro starosty noční můru. Každý z nich, kdo vypisoval veřejnou zakázku na nějakou obecní investiční akci se přezkumu tohoto úřadu děsil. V poslední době se ale stal úřad velkou pomocnou rukou pro zadavatele z řad místních samospráv. Poskytuje jak metodickou podporu, tak i školení pro zájemce.

Výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková upozornila na možnost zúčastnit se akce, kterou bude Svaz pořádat právě s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nazvanou Metodické dny pro municipality.

Další vystupujícím byl Miro Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů MF, který již v bloku SFŽP pokládal dotaz na pana Valdmana ohledně výše poskytovaných dotací malým obcím. Tentokrát si připravil prezentaci na téma Vývoj české ekonomiky.

 

Věra Kameníčková ze společnosti Crif, která pro Svaz připravuje každoročně aktualizovaný výpočet rozpočtového určení daní ve své prezentaci ukázala například vývoj kapitálových nákladů i výnosů územních samospráv. Opět poukázala na obce jako stabilní prvek veřejného sektoru, který prokazuje jen velmi pomalý růst dluhu, má dostatečný objem úspor a zvládnul pandemii navzdory ne vždy jasným opatřením vlády.

Radka Vladyková poděkovala za pochvalná slova směrem k obcím, upozornila však na nutnost zachovat obcím stabilní a předvídatelný finanční rámec, ve kterém se mají pohybovat. Budeme apelovat i na novou vládu, řekla, aby s námi počítala jako s partnerem, na kterého je spolehnutí. S partnerem, který pokud mu je dán prostor, hospodaří výborně a ve prospěch svých občanů.

Jarmila Vedralová, výkonná předsedkyně rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky poradila pomocí předtočeného videa, jak zajistit dostupnost adiktologických služeb i v době koronavirové epidemie či jaké dopady má covid 19 do oblasti závislostního chování.

Touto prezentací skončila celodenní finanční konference. Na závěr poděkovala Radka Vladyková všem za účast a pomyslným valčíkem se rozloučila.

Děkujeme také našemu partnerovi, společnosti ČEZ a jejímu řediteli, panu Kamilu Čermákovi za podporu celé konference.

 350

 

Záznam celé konference i všechny prezentace naleznete zde.