XXIV. CFK

Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí bývá každoročně největší konferencí, jež se věnuje obecním a městským financím. I na letošní, již dvacátý čtvrtý ročník konference, byli pozváni členové vlády. Rovněž byli pozváni přední představitelé Parlamentu, zástupci Evropské unie či České národní banky. Své vystoupení přislíbili taktéž vysocí státní úředníci napříč resorty.

Ročník 2020 proběhl on-line, v letošním roce se opět těšíme na osobní setkání s vámi.

Termín a místo konání

25. - 26. listopadu 2021 v Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9), Mapa

Program

Finanční konference bude rozdělena do čtyř hlavních bloků, které se uskuteční ve dvou dnech. V prvním čtvrtečním dopoledním bloku vystoupí členové vlády, kteří budou připraveni jako v předchozích letech s Vámi diskutovat a odpovídat na Vaše otázky. V letošním ročníku konference by měl být diskuzi věnován znovu o něco větší časový prostor.  

Druhý blok se bude věnovat možnostem získávání financí, a to jak z národních, tak evropských zdrojů. Tyto možnosti budou zasazeny také do širších souvislostí. Vystoupit mají zástupci Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace krajů, České národní banky či Národní rozpočtové rady.

Třetí blok v pořadí, druhý odpolední, se bude věnovat budoucnosti a aktuálním predikcím. Řečníci z řad – Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Generálního finančního ředitelství, Úřadu práce či Státního fondu životního prostředí – zodpoví, co lze očekávat v roce 2022 a letech následujících, jaké změny nastanou ve financování přenesené působnosti a mnoho dalších užitečných informací, které budete moci při každodenní práci v obci využít.

Čtvrtý a závěrečný blok konference se uskuteční v patečním dopoledni, a to i za přítomnosti odborníků na problematiku místních poplatků, kterým se bude věnovat polovina bloku – konkrétně stanovení jejich výše a vymahatelnosti poplatků. Druhá část bloku bude věnována finanční strategii, jak nakládat s odpady s výhledem na rok 2030 a ve světle změn legislativy.

Ve všech blocích bude vždy vyhrazen prostor na Vaše dotazy a možnou diskuzi s přednášejícími odborníky. Mimo výše nastíněný program se ale můžete těšit na mnohem více zajímavých témat a diskuzí. Součástí konference bude také společenský večer představitelek a představitelů měst a obcí, který se uskuteční ve čtvrtek od 20 hodin.

Kompletní aktualní program naleznete zde

Registrace

Vyplněním registračního formuláře a uhrazením účastnického poplatku. Dokončení registrace bude potvrzeno e-mailem. Registrace bude platná po obdržení platby. Výše účastnického poplatku záleží na členství ve Svazu, velikosti obce a také době přihlášení.

Účastnický poplatek na dvoudenní konání XXIV. celostátní finanční konference za 1 osobu vč. DPH VČASNÁ REGISTRACE do 30. září 2021 registrace od 1. října 2021
zástupce členské obce do 1 000 obyvatel 1 694,- 1 936,-
zástupce členské obce nad 1 000 obyvatel 2 662,- 2 904,-
zástupce nečlenské obce 3 751,- 3 993,-

Účastnické poplatky převeďte na účet Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s. v Praze, č.účtu 19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum vyhotovení daňového dokladu shodné s datem přijetí platby. Daňový doklad bude zaslán poštou do 15 dnů po připsání platby.

Náklady na ubytování a dopravu si hradí účastník.

Stornopodmínky

Odhlásí-li  se účastník 7 dní před zahájením Sněmu, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 40 % ze zaplaceného registračního poplatku.

V případě zrušení akce z epidemických důvodů bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Ubytování

Již nyní si můžete rezervovat ubytování za zvýhodněnou cenu.

Clarion Congress Hotel Prague

Všechny pokoje se nechají využít jako jedno i dvoulůžkové.

Ceny ubytování:
pokoj Standard 1.500,- Kč vč.DPH
pokoj Executive 2.290,- Kč vč.DPH

Heslo pro rezervaci: „CFK“

Klienti si své poptávky budou zasílat písemně na e-mailovou adresu:

reservations.cchp@clarion-hotels.cz nebo telefonicky na: 211 131 118.


Pro další informace můžete kontaktovat Barboru Křemenovou na tel.: 234 709 737 | 730 894 850 nebo e-mailu: kremenova@smocr.cz


 

GENERÁLNÍ PARTNER


 

30.09.2021

Těšíme se na vás 25. - 26. listopadu na XXIV. celostátní finanční konferenci!

Zkratku CFK již zná každý starosta! I na letošní, již 24. ročník konference budeme tradičně zvát čelné představitele veřejné správy. Ročník 2020 proběhl on-line, v letošním roce se opět těšíme na osobní setkání s vámi!

10.09.2021

Na XXIV. CFK do 30. září výhodně

Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí bývá každoročně největší konferencí, jež se věnuje obecním a městským financím. I na letošní, již dvacátý čtvrtý ročník konference, byli pozváni členové vlády. Rovněž byli pozváni přední představitelé Parlamentu, zástupci Evropské unie či České národní banky. Své vystoupení přislíbili taktéž vysocí státní úředníci napříč resorty.
Ročník 2020 proběhl on-line, v letošním roce se opět těšíme na osobní setkání s vámi.