05.05.2014

Svaz sdružuje už 2 522 měst a obcí a hájí tak zájmy 8 milionů obyvatel

Celkem 8 006 000 lidí žije v sídlech, která jsou členy Svazu měst a obcí České republiky. Od letošního dubna tak Svaz sdružuje už 2 522 samospráv, tedy 40 % všech měst a obcí. Nově je mezi nimi například město Sokolov s 23 928 obyvateli.

Celkem 8 006 000 lidí žije v sídlech, která jsou členy Svazu měst a obcí České republiky. Od letošního dubna tak Svaz sdružuje už 2 522 samospráv, tedy 40 % všech měst a obcí. Nově je mezi nimi například město Sokolov s 23 928 obyvateli. Svaz měst a obcí ČR tedy svými členy zastupuje na 75 % občanů České republiky včetně téměř všech statutárních měst.

„Společně hájíme zájmy měst a obcí“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Například pečlivě sledujeme připravovanou legislativu, připomínkujeme ji a usilujeme o to, aby respektovala běžný život ve městech a obcích. Aby lidem pomáhala, nikoliv škodila, aby byla pochopitelná pro veřejnou správu, tedy ty, kdo s ní musí pracovat, nikoliv pouze pro předkladatele. Také se snažíme o zajištění dostatečného množství finančních prostředků nutných pro rozvoj měst a obcí, a to jak z národních, tak z evropských zdrojů.“

Svazu se mimo jiné podařilo vrátit odměny zastupitelů na úroveň roku 2010 či změnit rozpočtové určení daní a posílit tak rozpočty většiny obcí. Tato nepolitická nevládní organizace rovněž významně pomáhá udržet pobočky České pošty i v malých obcích či brání centralizaci a omezování veřejné správy. Říká, že na prvním místě musí být dostupné a kvalitní služby, na které má nárok široká veřejnost a které lidem veřejná správa, často i v roli přenesené působnosti státu, poskytuje.  

„Našim členům poskytujeme například bezplatné právní poradenství či pro ně organizujeme akce od seminářů přes konference po sněmy,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Společně můžeme ovlivňovat evropskou i českou legislativu, Svaz je oficiálním připomínkovým místem, bez kterého nelze schválit žádný právní předpis. Zásadní roli přitom hraje spolupráce a vzájemné předávání informací, například v odborných komisích či pracovních skupinách Svazu. Tak, abychom mohli rozumně a včas reagovat na aktuální dění, potřeby i problémy měst a obcí.“   

Mezi aktuální témata, kterými se Svaz v současné době zabývá, patří mimo jiné centrální registr smluv, rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, výkup kovů, veřejné opatrovnictví, peníze z Evropské unie v programovacím období 2014+ či nový Občanský zákoník.

I v této souvislosti Svaz připravuje řadu akcí, například Krajská setkání, vydává informační měsíčník INS či elektronický newsletter. Aktuality a pozvánky pravidelně zveřejňuje na webových stránkách www.smocr.cz.  

 

Svaz měst a obcí České republiky je - jako celostátní, dobrovolné, nepolitické a nevládní zájmové sdružení právnických osob - partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Jeho činnost je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Informace o členské základně Svazu najdete na tomto místě, přehled výhod členství pak zde.