30.11.2018

Svaz měst a obcí ČR varuje před dalším okrajováním samosprávy

PRAHA, 30. listopadu 2018 – Návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu byl zařazen na jednání vlády ČR dne 3. prosince 2018. Cílem návrhu je rozšířit kontrolní působnost úřadu zejména na orgány územní samosprávy. Celkově se jedná od roku 1989 již o devátý pokus rozšířit pravomoci NKÚ.

PRAHA, 30. listopadu 2018 – Návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu byl zařazen na jednání vlády ČR dne 3. prosince 2018. Cílem návrhu je rozšířit kontrolní působnost úřadu zejména na orgány územní samosprávy. Celkově se jedná od roku 1989 již o devátý pokus rozšířit pravomoci NKÚ. I díky silné kritice ze strany územních samospráv parlament ani jeden z dosavadních návrhů neschválil. Otázkou zůstává, zda kabinet premiéra Babiše podpoří návrh navzdory vážným výhradám vládních legislativců.

 

Svaz měst a obcí ČR si je vědom skutečnosti, že předložení legislativního návrhu na rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je zakotveno v programovém prohlášení vlády ČR. Úpravu kontrolních kompetencí NKÚ však nelze provést bez reformy kontrolních mechanismů ve veřejné správě.  „Nezpochybňujeme, že hospodaření s veřejnými prostředky je potřeba řádně kontrolovat. Nebráníme se ani tomu, aby tuto kontrolu vykonával NKÚ. Než by ale k takové změně došlo, musí vláda revidovat celý kontrolní systém. Obce jsou zavaleny kontrolami, kdy několik různých orgánů kontroluje prakticky stejnou věc. Takhle to nejde dál,“ objasňuje trvale kritický postoj Svazu měst a obcí ČR jeho předseda a starosta města Kyjov František Lukl.

 

„Svaz měst a obcí v minulosti opakovaně vládu vyzval ke změně legislativy. Tisíce starostů se ale doteď žádné snahy zjednodušit a zefektivnit kontrolní systém nedočkaly. Mrzí mě, že vláda premiéra Babiše k tomuto problému přistupuje stejně jako předchozí kabinety,“ doplňuje František Lukl. Duplicity v kontrolách podle něj jednoznačně potvrdila analýza Ministerstva financí, kterou vláda projednala v loňském roce. Analýzu si vyžádali poslanci a senátoři právě v souvislosti s dřívějšími návrhy na rozšíření působnosti NKÚ.

 

Svaz dále upozorňuje, že předkladatelé novely zákona o NKÚ nerespektují usnesení Senátu č. 449 ze dne 26. května 2016, ve kterém Senát doporučuje vládě ČR předložit úpravu kompetencí NKÚ současně s návrhem na odstranění duplicit kontrolních systémů. Svaz je podle Františka Lukla rovněž přesvědčen, že i aktuální návrh na změnu zákona o NKÚ není v souladu s ústavně garantovaným právem na samosprávu. I proto nedoporučuje jakoukoliv změnu legislativní úpravy v této oblasti a nadále požaduje, aby vláda legislativní změny připravila nejprve v oblasti omezení vícečetných kontrol stejné věci.

 

Pro další informace kontaktujte:

Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.