23.08.2022

Arogance NSA nezná mezí. Předsednictvo chystá radikální reakci. Na hrubý pytel patří hrubá záplata.

Předsednictvo SMO ČR obdrželo odpověď Filipa Neussera, předsedy Národní sportovní agentury, které obsahuje řadu nesprávných informací.

Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl se v dopise z 10. srpna tohoto roku obrátil na premiéra Petra Fialu ve věci dotačních výzev Národní sportovní agentury pro tento rok. V dopise psal o naprosto nepředvídatelném, nekorektním a netransparentním rozhodování Národní sportovní agentury (NSA) tak, jak to vnímají členská města a obce. V dopise požádal předsedu vlády i o osobní schůzku.

Více v tiskové zprávě zde.

Odpověď na tento dopis přišla přímo od Filipa Neussera, předsedy Národní sportovní agentury a je plná nesprávných informací. Celé její znění najdete v příloze. 

V reakci na tuto odpověď zasílá František Lukl dopis opět premiérovi Petru Fialovi, ve kterém mimo jiné píše: 

"Účelem dopisu bylo v první řadě upozornit na skutečnost, že obce bez jakýchkoliv průběžných informací doposud marně čekají na vypsání avizovaných výzev. Předseda NSA Neusser v závěru dopisu sám zmiňuje, že agentura plánuje vypsat výzvy v rámci investičního programu 162 52 Regionální sportovní infrastruktura do konce srpna 2022. Faktem je, že vypsání těchto výzev agentura neveřejně avizovala nejprve ke konci dubna a následně pak ke konci června tohoto roku. Právě proto jsem předchozí dopis zaslal v tomto termínu. Nejistota nepanuje jen ve vedení Svazu, ale především ve členských obcích, které se s těmito dotazy a obavami na Svaz obracejí. Některé obce dokonce nyní dokonce na agenturu podávají žaloby. Takovému postupu chceme v zájmu všech zúčastněných předejít."

V pátek 2. září 2022 bude Předsednictvo SMO ČR na svém zasedání o tomto negativním přístupu NSA jednat a vyvodí z něj patřičné závěry.

Alexandra Kocková