06.12.2020

POZOR – novela zákona o zadávání veřejných zakázek platná od 1.1. 2021 ukládá zadavatelům nové povinnosti

Poslanecká sněmovna ČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Novelou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanovuje: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“ Uvedená povinnost platí i pro zakázky malého rozsahu.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo mimořádné vydání newsletteru o rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice a EU. MPSV tímto reaguje na schválení výše uvedené novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Newsletter je ke stažení níže.

MPSV dále připravuje metodický balíček, který bude obsahovat online seminář, jehož záznam bude následně k dispozici na stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání (sovz.cz), a rovněž praktickou metodickou příručku včetně návodného checklistu aspektů odpovědného veřejného zadávání.

Na online seminář 14. prosince od 9:00 – 12:00 Odpovědné veřejné zadávání v kostce, který povedou lektorky Leona Gergelová Šteigrová a Adéla Havlová se můžete registrovat zde.

 

Očekáváme, že výkladové stanovisko připraví i Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona. Sledujte naše webové stránky, kde najdete všechny nové informace.

Mgr. Ivona Mottlová