13.06.2019

Stanovisko MV ČR k zakládání podnětu ke kontrole do spisu při vedení kontroly

Ministerstvo vnitra zveřejnilo stanovisko k zakládání podnětu ke kontrole do spisu při vedení kontroly a v (navazujícím) správním řízení. Podnět ke kontrole musí být součástí kontrolního spisu. Podnět ke kontrole nelze vést odděleně mimo kontrolní spis. 
 

Odbor veřejné správy,dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR zveřejnil nové stanovisko č. 4/2019 k zakládání podnětu ke kontrole do spisu při vedení kontroly a v (navazujícím) správním řízení. Stanovisko řeší otázku, zda je povinností kontrolního orgánu zakládat podnět ke kontrole do spisu při vedení kontroly a v (navazujícím) správním řízení? V souvislosti s aplikační praxí ochrany identity osoby, která podala podnět ke kontrole, vyvstává otázka, zda je kontrolní orgán povinen zakládat do kontrolního spisu podnět ke kontrole, či zda je přípustné tento podnět vést odděleně mimo kontrolní spis, resp. spis v navazujícím správním řízení. Závěrem stanoviska je, že podnět ke kontrole musí být součástí kontrolního spisu. Podnět ke kontrole nelze vést odděleně mimo kontrolní spis. Stanovisko je uvedeno zde nebo níže ke stažení. 

Zdroj: MV ČR