11.01.2019

Stanovisko MV ČR k rozhodování o počtu zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a související aspekty

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly č. 1/2019 - Problematika rozhodování o počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu a dalších pracovně-organizačních aspektech chodu obecního úřadu. 

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly č. 1/2019 - Problematika rozhodování o počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu a dalších pracovně-organizačních aspektech chodu obecního úřadu. Jedná se o výkladové stanovisko k rozdělení pravomocí rady obce/kraje a tajemníka/tajemnice obecního úřadu, resp. ředitele/ředitelky krajského úřadu ve vztahu k personálně organizačnímu zajištění chodu obecního/krajského úřadu (zejména v souvislosti s pravomocí rady obce/kraje určovat počet zaměstnanců zařazených do úřadu). Stanovisko je ke stažení níže. 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR