18.07.2012

Senát podpořil pozměňovací návrhy Svazu k novele stavebního zákona

Na dnešním plénu (18. července 2012) schválil Senát pozměňovací návrhy předložené Svazem k novele stavebního zákona. Připomínky, které Svaz zaslal všem senátorům, byly schváleny i přes odpor Ministerstva pro místní rozvoj. Důležitá je zejména změna data, ke kterému budou zakonzervovány počty stavebních úřadů v území.

Na dnešním plénu (18. července 2012) schválil Senát pozměňovací návrhy předložené Svazem k novele stavebního zákona. Připomínky, které Svaz zaslal všem senátorům, byly schváleny i přes odpor Ministerstva pro místní rozvoj. Důležitá je zejména změna data, ke  kterému budou zakonzervovány počty stavebních úřadů v území. Původní návrh počítal s datem 31.12.2012, což by znamenalo, že by mohlo do konce roku dojít k redukci počtu úřadů.  Senát oproti tomu schválil datum 1. července 2012. Dále Svaz požadoval, aby náklady na  neodkladné odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací v případě neznámého nebo nesolventního vlastníka hradil stát, namísto obce, jejíž stavební úřad rozhodnutí o odstranění vydal. I tuto připomínku Svazu si Senát osvojil a schválil jako pozměňovací návrh. Nyní poputuje návrh novely zpět do Poslanecké sněmovny. Protože Svaz byl v průběhu projednávání jako jediný v této věci velmi aktivní, bude v prosazování svých požadavků pokračovat i nadále. Svaz si je vědom skutečnosti, že navrhované úpravy jsou pro města a obce velmi důležité a dlouhodobě požadované. Podrobněji viz příloha.