13.01.2021

Nabývání a pozbývání majetku z pohledu státu a územních samosprávných celků

Z iniciativy Svazu měst a obcí ČR připravil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovisko týkající se otázky nabývání a pozbývaní majetku státem a dále otázky nabývání a pozbývaní majetku územních samosprávných celků.

Při zpracování uvedeného stanoviska ÚZSVM vycházel nejen z aktuálního znění příslušných komentářů a judikatury, ale rovněž i z metodik Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Více se dozvíte z přílohy.