13.05.2017

Ministerstvo zemědělství k bezúplatnému převodu nemovitostí

Ministerstvo zemědělství nabízí samosprávám možnost bezúplatného převodu nemovitostí nacházejících se pod pozemními komunikacemi. Jedná se o převod ve veřejném zájmu, jehož naplnění musí být jasně deklarováno. Informoval nás o tom v dopise ministr Jurečka. Současně v něm uvádí postup MZe v případě státních podniků v likvidaci.

Ministerstvo zemědělství (MZe) nabízí samosprávám možnost bezúplatného převodu nemovitostí nacházejících se pod pozemními komunikacemi. Jedná se o převod ve veřejném zájmu, jehož naplnění musí být jasně deklarováno. Informoval nás o tom ministr Jurečka v dopise, který je níže ke stažení. Současně v něm uvádí postup MZe v případě státních podniků v likvidaci.

Můžete se přímo obracet na zaměstnance Odboru majetkového vyrovnání (Mgr.Ing. Alan Landa, MBA, vedoucí oddělení, tel. 221 812 796, alan.landa@mze.cz).

 

Zdroj: MZe
Zpracovala: Petra Kubařová, SMO ČR