28.03.2017

Konference OECD: Růst produktivity, tvorba pracovních míst a inkluze, ”bottom up”

Zveme na 13. OECD LEED Fórum, které proběhne 10. – 11. dubna 2017 v Praze. Konference se zaměřuje na růst produktivity, tvorbu pracovních míst, inkluzi a přístup „bottom up“.  Registrace účastníků je prodloužena do 31. března 2017.

Zveme na 13. OECD LEED Fórum, které proběhne 10. – 11. dubna 2017 v Praze. Konference se zaměřuje na růst produktivity, tvorbu pracovních míst, inkluzi a přístup „bottom up“. Níže naleznete ke stažení předběžný program v českém jazyce. Zregistrovat se je možné po rozkliknutí odkazu na registrační formulář. 

Registrace účastníků je nyní prodloužena do 31. března 2017.

OECD LEED Fórum o partnerství a místním rozvoji (dále jen Fórum) je síť odborníků s více než 3500 členy z 65 zemí. Tato síť zahrnuje partnery z veřejné správy, měst, regionálních rozvojových agentur, úřadů práce, vzdělávacích a výzkumných institucí, podnikatelského sektoru a nevládních organizací. Fórum umožňuje členům rozvinout partnerství, sdílet lokální řešení a vytvářet prostor pro lepší řešení problémů v hospodářském rozvoji, zaměstnanosti, dovednostech a sociálním začleňování. Členství je otevřeno všem institucím navrhujícím konkrétní řešení a těm, kteří usilují o podporu místní ekonomiky a rozvoj zaměstnanosti. Dále také zahrnuje možnost využití příruček a manuálů, nebo účast na seminářích, studijních návštěvách a výročních zasedáních Fóra.