18.05.2012

Jak zadáváte veřejné zakázky?

Novela zákona o veřejných zakázkách je již víc než měsíc účinná, přesto stále vzbuzuje řadu otázek a nejasností. Starostové měst a obcí se zatím bojí veřejné zakázky zadávat, neboť zatím nejsou účinné některé prováděcí vyhlášky a tak mají obavy z přísnější právní úpravy. Aktualizovaná metodika zatím neexistuje a starostové tak mají málo informací. Proto se na Svaz obrátila Česká komora architektů s nabídkou metodické pomoci.

Novela zákona o veřejných zakázkách je již víc než měsíc účinná, přesto stále vzbuzuje řadu otázek a nejasností. Starostové měst a obcí se zatím bojí veřejné zakázky zadávat, neboť zatím nejsou účinné některé prováděcí vyhlášky a tak mají obavy z přísnější právní úpravy. Aktualizovaná metodika zatím neexistuje a starostové tak mají málo informací. Na Svaz měst a obcí se obrátila Česká komora architektů s nabídkou možné metodické pomoci.

Níže naleznete ke stažení krátký dotazník, ve kterém byste měli poskytnout informace o tom, jak v obci zadáváte veřejné zakázky. Potřebujete k tomu externí firmu, nebo vše zvládáte sami? V jaké hodnotě průměrně vypisujete veřejné zakázky? Získané informace pak využije Česká komora architektů k tvorbě přehledných metodik, které budou „ušity na míru“ potřebám měst a obcí. Tyto metodiky by měl být jednoduché, srozumitelné a právě k tomu jsou potřeba informace právě od starostů, pro něž budou primárně určeny.

Prosíme Vás tedy o vyplnění níže přiloženého dotazníku a jeho zaslání na adresu gabriela.dufkova@cka.cc.

Děkujeme mnohokrát.