24.03.2017

Jak se připravit na předškolní vzdělávání I.

V letošním roce startuje povinné předškolní vzdělávání a s tím souvisí povinnost stanovit školské spádové obvody i pro mateřské školy. Ministerstvo vnitra připravilo metodický materiál, kde se mimo jiné negativně vyjadřuje ke stanovení jednoho školského spádového obvodu pro více škol.

V letošním roce startuje povinné předškolní vzdělávání a s tím souvisí povinnost stanovit školské spádové obvody i pro mateřské školy. Ministerstvo vnitra připravilo metodický materiál, kde se mimo jiné negativně vyjadřuje ke stanovení jednoho školského spádového obvodu pro více škol. Nicméně, pokud si město nebo obec takto nastaví školský spádový obvod obecně závaznou vyhláškou, což dokládá například obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova, ministerstvo vnitra takovou vyhlášku potvrdí, protože není v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na stanovování školských obvodů, uvádíme následující stručné informace (podrobně v přiloženém materiálu):

1) obec má 1 mateřskou školu - pak je spádovým školským obvodem celé území obce a nevydává se OZV

2) obec má více mateřských škol - je povinná stanovit školské spádové obvody v OZV

3) obec má sice mateřskou školu, která ale kapacitně nepostačuje - musí uzavřít veřejnoprávní smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání s jinou obcí a stanovit společný školský spádový obvod v OZV (druhá obec také)

4) obec není zřizovatelem mateřské školy - musí zajistit plnění předškolního vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí -  na základě veřejnoprávní smlouvy vytvoří tedy společný školský obvod s jednou nebo více obcemi (např. v případě, že děti chodí do více škol v různých obcích),  OZV schvaluje každá ze smluvních stran, tedy i obec, která zřizuje jen jednu mateřskou školu, pokud je stranou takové smlouvy

V materiálu pak najdete i vzory OZV odpovídající jednotlivým situacím.