14.02.2022

Už letos mohou školy získat finance z Národního plánu obnovy na digitální učební pomůcky

Celkem 1,4 miliardy z Národního plánu obnovy plánuje MŠMT rozdělit v tomto roce na digitální učební pomůcky.

Podpora informatického myšlení a digitální gramotnosti je jedním ze zásadních témat současného školství. MŠMT připravilo revizi obsahu vzdělávání a nyní pracuje na jeho promítnutí v životě škol, jejich metodické a finanční podpoře spolu se zajištěním vybavení zejména pro žáky bez přístupu k digitálnímu zařízení. V roce 2022 podpoří MŠMT školy částkou 1,4 mld. Kč. V letech 2022 až 2025 celkově prostředky ve výši 5 mld. Kč.

MŠMT školám poskytne finanční prostředky:
a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí,
b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Pro školy zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen veřejné školy) budou stanoveny další finanční prostředky dle ustanovení § 161 odst. 7 školského zákona. Finanční prostředky budou poskytnuty na neinvestiční výdaje. Maximální jednotková cena tedy může dosáhnout 40 000 Kč na hardware a 60 000 Kč na software. Co lze považovat za digitální učební pomůcku, určí stanovisko MŠMT. Uplatnit bude možné náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

V roce 2022 budou přednostně podpořeny školy se záměrem zahájit výuku dle revidovaného RVP ZV, RVP G, RVP GSP či RVP DG od 1. 9. 2022, či tak již učinily od 1. 9. 2021. Ostatní školy, tedy školy, které zahájí výuku dle revidovaného RVP později než v roce 2023, budou podpořeny stejným způsobem v roce 2023.

Další informace a komplexní metodická podpora k digitalizaci škol je k dispozici na webových stránkách https://www.edu.cz/digitalizujeme/

Zdroj: MŠMT, zpracoval Mgr. Martin Pikous, Legislativně právní sekce SMO ČR