08.11.2021

Jaké digitální pomůcky lze hradit ze státního rozpočtu?

S technologickými inovacemi ve školství se čím dál častěji objevují otázky, jakých forem může v digitálním věku nabývat učební pomůcka. MŠMT vydalo metodické stanovisko k výkladu pojmu „digitální učební pomůcka“, a to z pohledu § 160 školského zákona, tedy jaký hardware či software je možné hradit ze státního rozpočtu. Stanovisko je také klíčové ve vztahu k finančním prostředkům pro školy, ze kterých budou moci pořizovat digitální zařízení v rámci Národního plánu obnovy. V roce 2022 budou tyto prostředku činit cca 1,4 mld. Kč. Účel využití těchto prostředků bude v souladu s předkládaným stanoviskem.

Metodické stanovisko naleznete v příloze níže nebo na webu: https://www.edu.cz/methodology/digitalni-technologie-jako-ucebni-pomucka/