19.05.2006

Stanovisko MŠMT k vzdělávání a úplatě cizinců z 3. zemí v ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá na bezpočet dotazů týkajících se podmínek přístupu tzv. cizinců ze třetích států ke vzdělávání a školským službám. Vzhledem k četnosti dotazů vydává ministerstvo následující vyjádření.

Mgr.Ludmila Němcová
legislativně-právní oddělení
Kancelář Svazu měst a obcí ČR
e-mail: nemcova@smocr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá na bezpočet dotazů týkajících se podmínek přístupu tzv. cizinců ze třetích států ke vzdělávání a školským službám. Vzhledem k četnosti dotazů vydává ministerstvo následující vyjádření.

Mgr.Ludmila Němcová
legislativně-právní oddělení
Kancelář Svazu měst a obcí ČR
e-mail: nemcova@smocr.cz