26.01.2012

Školská komise znovu jednala společně s Pracovní skupinou pro školství a sport SMS ČR o financování školství

Zástupci obou orgánů se shodli na další spolupráci a na jednotném postupu vůči připravované reformě. Shodně požadují, aby ministerstvo školství zveřejnilo připomínky z jednotlivých připomínkových míst a ozřejmilo vypořádání těchto připomínek. Z mnoha jednání a mediálních výstupů zástupců MŠMT totiž vyznívá,

Zástupci obou orgánů se shodli na další spolupráci a na jednotném postupu vůči připravované reformě. Shodně požadují, aby ministerstvo školství zveřejnilo připomínky z jednotlivých připomínkových míst a ozřejmilo vypořádání těchto připomínek. Z mnoha jednání a mediálních výstupů zástupců MŠMT totiž vyznívá, že se vlastně nic hrozného neděje a že venkovské školy ohroženy nejsou Opak je pravdou. Možná se nezruší hend, ale v druhé vlně ano. Dne 20. února proběhne v Senátu veřejné slyšení pod odbornou záštitou Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova, na kterém dostanou šanci vyjádřit svůj názor nejen starostové, ale i rodiče či zástupci zájmových organizací. Následně 22. února bude pokračovat v jednání Výbor pro školství Poslanecké sněmovny. Poslanci totiž již 15. ledna vyjádřili hrubé znepokojení nad materiálem koncepce reformy financování regionálního školství a nad neschopností MŠMT předložit analytické podklady, ze kterých se při tvorbě návrhu vycházelo. Několikrát také ústy ministra či náměstka Němce zaznělo, že venkovské školství je nekvalitní, proti čemuž se SMO ČR a SMS ČR velmi důrazně ohrazuje a žádá, aby toto tvrzení MŠMT prokázalo konkrétně.

Jednání se zúčastnila i náměstkyně Eva Bartoňová s prezentací k možnosti zřizování škol svazky obcí jako školské právnické osoby. Prezentace byla zajímavá a inspirovala zástupce SMO ČR  i SMS ČR k nápadu prohlídnout si svazkové školy podrobněji a prodislutovat podrobnosti se zřizovateli i ředitelem školy.

Prezentace ZDE