25.04.2013

Školská komise Svazu a pracovní skupina pro školství a sport SMS ČR pro přijala další závěry k reformě financování regionálního školství

Ve středu 24. dubna 2013 zasedala Školská komise SMO ČR společně s pracovní skupinou pro školství a sport SMS. Na programu jednání byla opětovně reforma financování regionálního školství. Ministerstvo školství totiž poslalo do připomínkového řízení novelu školského zákona, která již obsahuje úpravu

Ve středu 24. dubna 2013 zasedala Školská komise SMO ČR společně s pracovní skupinou pro školství a sport SMS.  Na programu jednání byla opětovně reforma financování regionálního školství. Ministerstvo školství totiž poslalo do připomínkového řízení novelu školského zákona, která již obsahuje úpravu financování bez ohledu na to, zda byly dohodnuty parametry. Na jednání přítomní tento krok jednoznačně odmítli. Naposledy navržené parametry financování jsou založeny na rovném normativu na žáka a institucionálním příspěvku. Normativy jsou přitom založeny na minimech, tedy že normativ uhradí průměrný plat za minimální požadavky vycházející z rámcových vzdělávacích programů.  V důsledku by to znamenalo zhoršení platů pedagogů i nepedagogů, protože prostředky na uvažovaný krajský normativ budou zjevně podléhat krácení podle potřeb vyrovnání úsporných opatření, přičemž ministerstvo nepředložilo ani střednědobý plán financování natož opravdový cíl reformy. Kvalita výuky to rozhodně ale nebude! Proč pro regionální školství jsou nastaveny jen 3 normativy pro školství, přičemž pro soukromé a církevní školství je jich stanoveno podstatně více? Má být výrazně zvýhodněna škola s  10 žáky oproti ostatním? Kde je ještě hranice udržitelnosti financování školy ze státních prostředků i za podpory obce? Jaká je dostupnost sítě škol a specifika jednotlivých krajů a jak je odrazí navržené normativy? To všechno byly otázky, které nyní budou směřovat vůči MŠMT. Účastníci se proto jednoznačně shodli, že nepodpoří tu část novely školského zákona, která upravuje financování škol, dokud nebude představen smysluplný návrh financování.

Následující jednání se zástupci obcí proběhne na MŠMT dne 3. května 2013, o výsledcích vás budeme informovat.