13.02.2013

Jak dál s regionálním školstvím?

O tom budou jednat zástupci Svazu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace krajů a Sdružení místních samospráv ČR dne 28. února 2013 v Jihlavě. Setkání organizuje Svaz v rámci zasedání své Školské komise. Na programu bude aktuálně předložený návrh ministerstva na reformu financování regionálního školství.

O tom budou jednat zástupci Svazu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace krajů a Sdružení místních samospráv ČR dne 28. února 2013 v Jihlavě. Setkání organizuje Svaz v rámci zasedání své Školské komise. Na programu bude první pracovní návrh ministerstva na reformu financování regionálního školství. Tento pracovní návrh včetně tabulkové části k další diskuzi najdete níže. Vaše podněty a návrhy zasílejte na adresu nemcova@smocr.cz.

Upozornění MŠMT:

Tabulky obsahují pouze mzdové výdaje pedagogických pracovníků včetně příslušenství a tzv. ONIV. Oborové normativy tedy neobsahují mzdové výdaje a příslušenství pro nepedagogické pracovníky. Proto pro případné porovnání se stávajími rozpočty škol či oboru vzdělávání je tuto skutečnost nutno brát v únavu!O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.