08.11.2016

Další veřejné peníze kolektivním správcům autorských práv? Samosprávy zásadně nesouhlasí a apelují na zákonodárce, aby to nedopustili

Nejen, že OSA a DILIA oznámily, že zvýší autorské poplatky za reprodukovanou hudbu či divadelní hry. Kolektivním správcům autorských práv by měly jít další veřejné peníze. Navrhují to některé poslanecké pozměňovací návrhy projednávaného sněmovního tisku č. 724, který novelizuje autorský zákon. 

Nejen, že OSA a DILIA oznámily, že zvýší autorské poplatky za reprodukovanou hudbu či divadelní hry. Kolektivním správcům autorských práv by měly jít další veřejné peníze. Navrhují to některé poslanecké pozměňovací návrhy projednávaného sněmovního tisku č. 724, který novelizuje autorský zákon (č. 121/2000 Sb.). Podle něj by se mimo jiné měly zavést paušální poplatky za kopírovací stroje ve veřejných budovách nezávisle na tom, co se kopíruje. Poplatky kolektivním správcům by navíc musely zaplatit například školy, univerzity, knihovny, archivy, muzea, samosprávy i státní organizace. Tedy instituce, v nichž si může veřejnost kopírovat. Aby na autorské poplatky uvedená zařízení měla finance, musela by lidem buď zvýšit cenu za pořizované kopie, nebo to zaplatit ze svých rozpočtů. Peníze by pak zákonitě chyběly jinde. 

I když je změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, tzv. transpoziční novelou (Pozn.: tzn., že má do české legislativy zavést evropskou směrnici 2014/26/EU, o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu), během legislativního procesu se do ní dostala ustanovení, která po České republice Evropská unie vůbec nepožaduje. Poslaneckou iniciativou se právní předpis změnil do podoby, která vypadá, jako by stranila některým zájmovým skupinám.  A to na úkor veřejných financí.

„Poplatek za půjčování knih se má podle poslaneckých návrhů zvýšit čtyřnásobně – ze současných 0,50 Kč na 2 Kč. Tedy z aktuálních celkových cca 50 mil. Kč, které se ročně odvádějí kolektivním správcům práv, na 200 milionů Kč,“ upozorňuje předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Proč k tomu má dojít, když zavedení evropské směrnice do naší legislativy požaduje větší transparentnost a přiměřenost vybíraných autorských poplatků? Navýšení poplatků přitom dle všeho ještě není konečné. Další poslanecké změny jdou totiž mimo oficiální systém RIA a není tak znám celkový dopad na veřejné rozpočty.“   

Kolektivním správcům autorských práv by nově měly odvádět autorské poplatky také univerzitní a vědecké knihovny, které byly dosud z platby osvobozeny. V praxi by to znamenalo opět zvýšení nákladů státu, jednat se má totiž například o státní Národní technickou knihovnu, Národní lékařskou knihovnu, Národní pedagogickou knihovnu Komenského, Knihovnu Ústavu zemědělských a potravinářských informací či Knihovnu Národního filmového archivu. 

„Takový přístup jde přímo proti rozvoji čtenářství, vzdělanosti jako takové, a tedy proti kulturní politice státu. A nejen, že by poslanecké návrhy ve výsledku znamenaly nárůst veřejných výdajů. Kvůli nim by také školám od základních po vysoké výrazně vzrostla administrativa,“ říká členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová a dodává: „Školská zařízení by totiž nemohla s kolektivním správcem autorských poplatků uzavírat hromadnou smlouvu, pokud by chtěla během výuky například pouštět vzdělávací filmy, hudbu apod. Přehrání každého díla by znamenalo vždy novou smlouvu s kolektivním správcem, a tedy úředničinu navíc. “ 

Z výše uvedených důvodů Svaz měst a obcí ČR s některými poslaneckými pozměňovacími návrhy vládního návrhu novely autorského zákona zásadně nesouhlasí. Odhaduje, že taková právní úprava by znamenala, že se kolektivním správcům autorských práv k dílům (knihám, filmům, hudbě atd.) každý rok zaplatí o cca 400 milionů Kč víc než dosud. Samosprávy doporučují, aby zákonodárci přijali novelu autorského zákona v otázce rozmnožování a půjčování děl nejlépe ve znění navrženém vládou. 

Dopis, který Svaz měst a obcí ČR poslal v kontextu s novelou autorského zákona poslancům, si můžete přečíst na tomto místě.