Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

07.11.2016 15:47

Autorské poplatky - dopis poslankyním a poslancům PSP ČR

Návrh novely autorského zákona byl vládou předložen do Parlamentu ČR v únoru tohoto roku. Otázka autorských poplatků následně v létě vzbudila nemalý ohlas jak v médiích, tak v Poslanecké sněmovně, a to především z důvodu zvyšování jejich zvyšování ze strany některých kolektivních správců práv. Paradoxně toto zvýšení se vládního návrhu novely autorského zákona týkalo ve své podstatě velmi nepřímo. Dá se předpokládat, že vládní novela tím, že zavádí větší transparentnost a také nové mechanismy v případě řešení konfliktů mezi zúčastněnými subjekty, a to jak mezi nositeli práv a kolektivních práv, tak mezi kolektivními správci a uživateli předmětů ochrany, rozhýbala některé kolektivní správce práv k výraznějšímu zvyšování. Nejednalo se o vysloveně plošné zvyšování poplatků, přesto bylo velmi skokové, mnohdy až o 30%. Na svou obranu kolektivní správci, v tomto případě OSA, uváděli důvod zvyšování srovnání výše poplatků na stejnou úroveň se zahraničími správci.

Během prázdnin proběhlo projednávání vládního návrhu novely autorského zákona garančním výborem, kterému byla nakonec novela před druhým čtením na začátku září 2016 vrácena k novému projednání. Jedním z důvodů byla existence garančním výborem schváleného pozměňovacího návrhu pana poslance Jiřího Zlatušky, jehož návrh ve své podstatě zhoršoval současný stav, ve věci rozmnožování a půjčování děl navyšoval poplatky, rušil výjimky pro zákonem dané instituce a ve svém důsledku navyšoval nároky na státní rozpočet, rozpočet vysokých škol a rozpočet územně samosprávných celků.

Po novém projednání na garančním výboru, jímž je výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, sám autor svůj návrh stáhl a výborem byl pouze doporučen pozměňovací návrh pana poslance Romana Procházky, který ve kterém se objevil doslovný přepis změn v oblasti rozmnožování a půjčování děl, tak jak je navrhoval pan poslanec Zlatuška.

Identický pozměňovací návrh se změnami v systému poplatků v rámci rozmnožování a půjčování děl předložil také poslanec Gazdík. V mezidobí bylo podáno několik dalších pozměňovacích návrhů, které se týkaly především zvyšování poplatků, mechanismu vyjednávání o nových cenících, jejich změnách a také návrhu orgánů, které v případě neshod budou rozhodovat. Přestože si práce všech poslankyň a poslanců velice zážíme, dovolili jsme si před druhým čtením sněmovního tisku č. 724, které proběhne v úterý 8.11.2016, upozornit na výše zmíněné identické pozměňovací návrhy pana poslance Gazdíka a pana poslance Procházky, jež se věnují otázce rozmnožování a půjčování děl, a především upozornit na dopady, jež by jejich přijetí mělo.


Praze dne 7. 11. 2016

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovoluji si Vás oslovit ve věci právě projednávaného sněmovního tisku č. 724, kterým se novelizuje autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

Svaz měst a obcí České republiky považuje za důležité upozornit na vývoj mezirezortního připomínkového řízení a taktéž na projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tato novela, jež je vládním návrhem, je novelou transpoziční, která na základě směrnice 2014/26/EU (o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu)  v českém právním řádu detailněji upravuje tzv. kolektivní správu práv. Dalším záměrem předkladatele bylo také upravit některé další otázky autorského práva, a to na základě zkušeností z aplikační praxe, které v mnohém souvisejí s kolektivní správou práv, kdy výše zmíněná směrnice není hlavním impulzem pro jejich řešení.

Novela autorského zákona, tak jak byla vypořádána v mezirezortním řízení, zcela správně požaduje zajištění dostatečné transparentnosti kolektivních správců práv a efektivních mechanismů pro řešení konfliktů mezi zúčastněnými subjekty, a to jak mezi nositeli práv a kolektivních práv, tak mezi kolektivními správci a uživateli předmětů ochrany.

Návrh novely autorského zákona byl předložen vládou do parlamentu a již jednou byl v rámci druhého čtení přikázán zpět garančnímu výboru. V současné době v rámci poslanecké iniciativy existuje několik pozměňovacích návrhů, které se týkají rozmnožování a půjčování děl a také mechanismu schvalování nových ceníků kolektivních správců práv a rozhodčího orgánu v případě neshod. Přestože si práce všech poslankyň a poslanců velice vážím, dovolil bych si před druhým čtením sněmovního tisku č. 724 upozornit na identické pozměňovací návrhy pana poslance Petra Gazdíka (5055) a pana poslance Romana Procházky (4961), jež se věnující se otázce rozmnožování a půjčování děl.

Oba návrhy zhoršují současný stav, který v oblasti kolektivní správy autorských práv panuje a nepřináší kýžené řešení v oblasti transparentnosti, přiměřenosti a dozoru kolektivní správy, jež měla novela autorského zákona zajistit. Naopak tyto identické návrhy (4961 a 5055) navyšují v případě knihovní licence poplatek za půjčování knih na čtyřnásobek (ze současných 0,50 Kč na 2 Kč, tedy ze současných celkových cca 50 mil. Kč, jež jsou správcům kolektivních práv ročně odváděny, dochází ke zvýšení na 200 mil. Kč ročně!). Toto navýšení ovšem není konečné, neboť v rámci pozměňovacích návrhů pana poslance Gazdíka a Procházky jsou navrhovány další změny, jež budou mít dopady na veřejný rozpočet. Tyto dopady ovšem nejsou nikterak známy, neboť tyto návrhy neobsahují RIA, čili vyčíslení dopadů do veřejného rozpočtu.

Pozměňovací návrhy také ruší výjimku z placení autorského poplatku pro knihovny, jež jsou převážně univerzitní a vědecké, což opět přinese nároky na zřizovatele – univerzity a stát, a tedy i státní rozpočet. Namísto osvobození, tedy 0 Kč, bude kolektivnímu správci nově odváděn poplatek 2 Kč za každou výpůjčku v knihovnách jako je např. Státní Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogickou knihovna Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací nebo např. Knihovna Národního filmového archivu. V současné době se dá pouze odhadovat o jaký obnos v řádech desítek či spíše stovek milionů se bude jednat.>

Návrhy dále ruší vládní novelou zákona navrhovanou rozšířenou kolektivní správu v případě provozování díla a uměleckého výkonu ze zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu a provozování takového záznamu pro účely vzdělávání ve školách, školských zařízeních nebo vysokých školách, což těmto subjektům nepovolí uzavřít s kolektivním správcem práv hromadnou smlouvu, a bude představovat obrovskou administraci pro každou jednotlivou školu – jedná se o zrušení § 97e odst. 4 písmeno l).

V neposlední řadě tyto identické návrhy také ruší placení poplatků za rozmnožování děl, které jsou v tuto chvíli výkonové, čili platí se za uskutečněnou kopii, a převádí ho na paušální poplatek za kopírovací stroj. Tato změna s ohledem na výši navrhovaných poplatků způsobí obrovské zvýšení nákladů na provoz kopírovacích strojů umístěných v prostorách škol, knihoven, archívů, státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, čili opět zvýší nároky státní rozpočet a rozpočet územních samosprávných celků.>

Tato část – paušalizace rozmnožování – byla ze své podstaty připomínkována vícero připomínkovými místy, a proto i byla v mezirezortním řízení vypořádána. Ve vládním návrhu zákona je tedy v případě rozmnožování a půjčování děl zachován status quo, tedy výkonová platba s výší plateb, jež jsou přiměřené.

Problematika jisté administrativní zátěže v podobě odvádění poplatků za uskutečněné kopie, jak je tomu v tuto chvíli, by sice mohla být snížena převodem na paušální platbu za kopírovací stroj, nicméně pouze v případě zachování přiměřené výše poplatků, což je jednou z podmínek směrnice, kterou vládní návrh zákona transponuje.

Kromě výše zmíněných pozměňovacích návrhů pana poslance Gazdíka a pana poslance Procházky, jež představují zvýšené nároky na státní rozpočet, rozpočty univerzit a na rozpočty územně samosprávných celků v řádech sta milionů (v součtu odhadujeme v případě výpůjček a rozmnožování o navýšení cca 400 mil. Kč, jež nově budou každý rok odváděny kolektivním správcům), je zde také pozměňovací návrh paní poslankyně Jany Fischerové (5177), který taktéž navrhuje přechod na paušalizaci poplatků v otázce rozmnožován, nicméně s navrženými výšemi poplatků, jež odpovídají reálnému stavu rozmnožování v institucích, kterých se to týká. Návrh paní poslankyně Fischerové se půjčování děl nevěnuje, tedy zachovává stav, který je uvedený ve vládním návrhu novely zákona a který nenavyšuje nároky na rozpočet státu, územně samosprávných celků, ani vysokých škol.

Z pohledu Svazu měst a obcí České republiky je v otázce rozmnožování a půjčování děl nejvhodnějším návrhem vládní návrh novely autorského zákona, který nezasahuje jak do knihovní licence a nezvyšuje poplatky za rozmnožování a půjčování děl, čímž nezatěžuje státní rozpočet, rozpočty univerzit a územně samosprávných celků, případně návrh paní poslankyně Fischerové, který paušalizuje systém plateb za rozmnožování, ovšem s navrhovanou výší poplatků, které jsou odpovídající současnému stavu, čili nenavyšující rozpočet zřizovatelů institucí, jež možnost rozmnožování veřejnosti poskytují.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, za Svaz měst a obcí České republiky bych Vás rád požádal, abyste v otázce rozmnožování a půjčování děl podpořili návrh novely autorského zákona v podobě předložené vládou do parlamentu sněmovní tisk č. 724, či případě podpory paušalizace poplatků za rozmnožování děl podpořili návrh paní poslankyně Fischerové, jež je publikován pod číslem 5177.

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje