27.04.2017

Prezentace ze semináře k zákonu o rozpočtové odpovědnosti

Pro členy Svazu jsme zorganizovali seminář k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Lektorem byl Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí. Zaměřili jsme se na dopady a povinnosti v případě aktivování dluhové brzdy a aplikace fiskálního pravidla pro územně samosprávné celky. Kvůli velkému zájmu o tento seminář, zveřejňujeme prezentaci přednášejícího.

 

Připravili jsme pro členy Svazu seminář  k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Lektorem semináře byl Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí.

Zaměřili jsme se na dopady a povinnosti v případě aktivování dluhové brzdy a aplikace fiskálního pravidla pro územně samosprávné celky (ÚSC) pro povinné snižování dluhu územně samosprávných celků. Dále jsme se seznámili  s finančním hospodařením a rozpočtovým procesem územně samosprávných celků dle novely zákona č. 250/2000 Sb., tzv. malých rozpočtových pravidel - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, závěrečný účet. Další témata: rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací, nové zveřejňovací povinnosti ÚSC a správní delikty. Zajímavá také byla následná diskuse i dotazy účastníků.

Kvůli velkému zájmu o tento seminář, zveřejňujeme níže prezentaci přednášejícího.

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se týká celého sektoru veřejných institucí. Seznam veřejných institucí vymezuje Český statistický úřad a je zveřejněn také na webu Ministerstva financí.

Petra Kubařová a Jana Chládková
Svaz měst a obcí České republiky