28.06.2017

Odborné vyjádření k novele zákona o NKÚ potvrdilo obavy Svazu

Svaz dlouhodobě nesouhlasí s navrhovaným rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Seznamte se Odborným vyjádřením k novele zákona o NKÚ předního českého odborníka na problematiku územní samosprávy a mimo jiné člena Legislativní rady vlády České republiky JUDr. Stanislava Kadečky, Ph.D., které argumenty Svazu potvrzuje.

Svaz nesouhlasí s navrhovaným rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). K návrhům novely Ústavy a prováděcího zákona, které se týkají rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, Svaz dlouhodobě uplatňuje své připomínky a upozorňuje, že úpravy ohrožují podstatu samosprávnosti obcí a měst.

Argumenty Svazu potvrzuje také stanovisko předního českého odborníka na problematiku územní samosprávy a mimo jiné člena Legislativní rady vlády České republiky JUDr. Stanislava Kadečky, Ph.D.

Odborné vyjádření k novele zákona o NKÚ (vstupní právní posouzení), zveřejněno níže, potvrzuje obavy Svazu o tom, že důsledkem neprovedeného meziresortního připomínkového řízení a neprojednáním Legislativní radou vlády jsou návrhy zákonů v rozporu s ústavním pořádkem.

Upozornili jsme proto znovu poslance na rizika související s těmito návrhy. Pevně věříme, že při svém rozhodování vezmou stanovisko Svazu v úvahu a nepodpoří žádný návrh, jež by byl v rozporu s Ústavou České republiky.

 

Petra Kubařová, SMO ČR