31.10.2018

Informační list ÚOHS k veřejné podpoře

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal Informační list "Veřejná podpora" s novinkami z této oblasti. Dočtete se zde o nových ustanoveních či povinnostech, které vyplývají z aktuálních legislativních změn.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal Informační list "Veřejná podpora" s novinkami z této oblasti. Dočtete se zde o nových ustanoveních či povinnostech, které byly zavedeny novelizací obecného nařízení o blokových výjimkách, o podpoře na infrastrukturní projekty či o revizi Kodexu osvědčených postupů při kontrole veřejné podpory. Do obsahu byla také zařazena horká novinka v podobě předloženého návrhu na rozšíření kategorií podpor, které by v budoucnu mohly být zrahnuty do obecného nařízení o blokových výjimkách. Seznámit se můžete i s informačními systémy evidujícími poskytování veřejné podpory a podpory de minimis. Nechybí ani informace o nejnovějších rozhodnutích Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie. Informační list je ke stažení níže. 

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářaské soutěže