13.06.2018

Dotazníkové šetření v oblasti regulace cen

Dotazníkové šetření v oblasti regulace nájemného z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost, a pozemků pro hrobová místa k získání informací podle § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách Ministerstvo financí ČR žádá členy Svazu měst a obcí ČR

Dotazníkové šetření

v oblasti regulace nájemného z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost, a pozemků pro hrobová místa

k získání informací podle § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

 

Ministerstvo financí ČR žádá členy Svazu měst a obcí ČR o vyplnění dotazníku (níže ke stažení) k problematice regulace nájemného z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost, a pozemků pro hrobová místa.

Odpovědi na uvedené otázky budou sloužit jako podklad pro regulaci ceny v tomto odvětví. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10-15 minut. Vyplněné dotazníky, prosím, zašlete nejpozději do 10. července 2018 na sandra.prochazkova@mfcr.cz.

Děkujeme za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku.Ilona Masopustová, SMO ČR