02.03.2018

Doplnění odpovědi GFŘ k odpočtu DPH při výstavbě sítí pro stavební parcely

Svaz se opakovaně obrátil na Generální finanční ředitelství s žádostí o stanovisko týkajícího se možných odpočtů DPH v souvislosti s výstavbou infrastruktury v rámci přípravy parcel určených pro výstavbu rodinných domů, které obce (plátci DPH) od 1. 1. 2016 prodávají jako stavební pozemky v sazbě DPH 21 %. V našich dotazech jsme zejména žádali o vysvětlení důvodu nemožnosti odpočtu při výstavbě veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, a to například ve vazbě na judikát Soudního dvora EU č. C-126/14 (případ SVEDA).

 

 

Svaz se opakovaně obrátil na Generální finanční ředitelství s žádostí o stanovisko týkající se možných odpočtů DPH v souvislosti s výstavbou infrastruktury v rámci přípravy parcel určených pro výstavbu rodinných domů, které obce (plátci DPH) od 1. 1. 2016 prodávají jako stavební pozemky v sazbě DPH 21 %. V našich dotazech jsme zejména žádali o vysvětlení důvodu nemožnosti odpočtu při výstavbě veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, a to například ve vazbě na judikát Soudního dvora EU č. C-126/14 (případ SVEDA). Psali jsme v tomto článku.

Podle názoru Generálního finančního ředitelství ale v případě výstavby těchto objektů není odpočet DPH možný. V závěru svého stanoviska Generální finanční ředitelství uvádí následující:

Předně je nutné opakovaně uvést, že oblast daně z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. vychází ze šesté směrnice, resp. ze směrnice o DPH. Obec je v zásadě povinna podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění p. p., resp. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění p. p. vybudovat příslušenství místní komunikace (např. veřejného osvětlení). Obec by tak dle výše uvedených právních předpisů při budování místních komunikací, veřejného osvětlení, atd. neměla vystupovat jako osoba povinná k dani (v tomto smyslu srov. zejména rozsudky SDEU C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla, bod 18; C-446/98 Fazenda Pública, bod 15 a 17; C-288/07 Isle of Wight Council a další, bod 19 a 21). Plný nárok na odpočet daně je na to konto umožněn pouze osobě povinné k dani, pokud přijaté zdanitelné plnění použije v rámci své ekonomické činnosti.“

Kompletní text dotazu SMO ČR a odpovědi GFŘ najdete níže.

Ilona Masopustová, SMO ČR