18.02.2020

Svaz spolupracuje s Ministerstvem financí při řešení převodů státního majetku na obce

Na základě společného jednání Svazu s Ministerstvem financí se podařilo navázat spolupráci při převodech státního majetku na obce. Ministerstvo financí je připraveno nadále poskytnout metodickou pomoc při řešení dalších problematických případů převodů nemovitého majetku ze státu na obce.

Na základě opakovaných žádostí členských obcí a měst o řešení problematiky převodů nemovitého majetku ze státu na obce Svaz inicioval koncem minulého roku jednání s Ministerstvem financí. Na jednání byly předloženy Ministerstvu financí konkrétní problematické případy, které obce a města řeší v rámci žádostí o převody nemovitého majetku státu. Ministerstvo financí může metodicky řešit problematické převody nemovitého majetku zejména v příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nemovitý majetek v příslušnosti Státního pozemkového úřadu hospodařit nemohou řešit, protože jde o specifický majetek spravovaný podle speciálního zákona.

Ministerstvo financí na jednání přislíbilo, že se konkrétními problematickými případy bude metodicky zabývat. Doporučilo, aby při podávání žádostí obcí a měst o převody státního majetku byl podpůrně používán Metodický materiál pro organizační složky státu a státní organizace ze dne 30. dubna 2018, č.j. MF-1341/2018/72-15. Metodický materiál by měl pomoct obcím a městům při odůvodňování žádostí o převody. Metodický materiál jsme připojili jako přílohu.

Po metodickém přezkoumání konkrétních problematických případů a sdělení dílčích výsledků, byl Svaz ujištěn, že Ministerstvo financí je připraveno nadále poskytnout metodickou pomoc při řešení dalších problematických případů převodů nemovitého majetku ze státu na obce.

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Papírníková Jurečková