22.01.2020

Jak na finanční kontrolu

Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydává metodický pokyn č. 9 jako doporučující vzor směrnice o finanční kontrole. Směrnice je určena pro dobrovolné svazky obcí, ve kterých řídící kontrolu vykonávají pouze dvě osoby.

Tato metodická příručka obsahuje dvě vzorové směrnice. První je určena dobrovolným svazkům obcí, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu. Druhá je určena dobrovolným svazkům obcí, které veřejnosprávní kontrolu vykonávají.