03.03.2021

Rozdělení financí mezi operační programy pro nové programové období 2021-2027 bylo schváleno

Vláda schválila tento materiál 1. 3. 2021

Vážení členové Svazu měst a obcí, dovolujeme si Vás informovat, že v pondělí  1. 3. 2021 ve večerních hodinách schválila vláda ČR materiál obsahující informace o rozdělení alokací mezi operační programy pro nové PO.

Finální podobu materiálu vč. usnesení č. 233 naleznete v příloze tohoto článku.

Mezi zásadní informace a úkoly nyní patří:

  • Do 31. srpna 2021 dopracovat a předložit vládě návrh Dohody o partnerství pro období 2021–2027.
  • Do 15. září 2021 dopracovat a předložit vládě návrh Plánu pro spravedlivou územní transformaci do 15. září 2021.
  • Do 15. července 2021 dopracovat a předložit vládě návrh dokumentu Územní dimenze v operačních programech.
  • Do 15. července 2021 dopracovat a předložit vládě návrh Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství pro programové období 2021–2027.
  • Do 15. září 2021 předložit vládě návrhy operačních programů.
  • Zapracovat do návrhu Národního plánu obnovy aktivity na snížení sociálních nerovností ve vzdělávání, a to při navýšení celkové alokace v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 23 mld. Kč; z toho 5 mld. Kč na vědu a výzkum.

Schválení tohoto materiálu je zásadním bodem, který napomůže České republice dofinalizovat návrhy operačních programů pro nové programové období a umožní Česku vyjednávání těchto návrhů s Evropskou komisí.

Pokud vše půjde tak, jak má, mohly by být v některých programech vyhlášeny první výzvy už na konci tohoto roku. Věšina zbylých programů by poté přišla na řadu v prvním pololetí 2022.

Svaz měst a obcí České republiky nyní počítá s tím, že díky svému členství v jednotlivých přípravných platformách bude moci návrhy operačních programů připomínkovat a bude se proto snažit o co největší zapojení samospráv do všech témat, která jsou pro města a obce zásadní.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.