28.01.2022

Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG)

Evropská komise včera zveřejnila nové Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG). K datu 27.1.2022 tak vstoupil předpis v účinnost.

Tento předpis představuje zásadní návod pro poskytovatele, jak bude EK postupovat při posuzování slučitelnosti veřejné podpory na ochranu životního prostředí a opatření v oblasti podpory energetiky, která podléhají notifikační povinnosti podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU.

Předpis je ke stažení níže.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže