05.08.2021

Nová územní dimenze v operačních programech

Byla schválena vládou 26. července 2021

Jelikož příprava nového programového období pokročila do další fáze, dovolujeme si Vás informovat, že vláda České republiky schválila dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+ (ÚDOP), na jehož tvorbě se významnou měrou podílel také Svaz měst a obcí České republiky.

Tento materiál je důležitým nástrojem regionální politiky a určuje, v jakém objemu a do kterých konkrétních území budou alokovány desítky miliard Kč z fondů EU.

ÚDOP vznikl na základě dohody o uplatnění územní dimenze mezi územními partnery (sem kromě Svazu měst a obcí ČR spadají také Asociace krajů, Sdružení místních samospráv ČR a další), ministerstvy spravujícími programy financované z fondů EU(tzv. Řídící orgány) a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Specifickou pozornost věnuje ÚDOP nástrojům podpory regionálního rozvoje, mezi ně patří mj. Integrované teritoriální investice (ITI), Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a Regionální akční plány (RAP), u nichž uvádí jejich minimální alokaci v příslušných programech. To je pro české obce a města zajisté pozitivní informací, jelikož částky v materiálu uvedené ještě mohou být navýšeny.

Další důležitý materiál, Dohoda o partnerství, by měla být vládou ČR schvalována v průběhu srpna 2021.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce pro regionální rozvoj a zahraniční vztahy