01.07.2021

Národní stálá konference se sešla v kombinované formě

V Praze se ve dnech 23. a 24. června již po sedmnácté setkali nejdůležitější aktéři regionálního rozvoje z celé ČR. Z důvodu stále platných opatření se část účastníků sešla v prezenční formě, část připojila online.

V první den konání, 23. června, bylo na programu zasedání jednotlivých komor NSK – komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), urbánní (ITI a IPRÚ) a regionální – tyto komory se schází zpravidla jednou ročně a v rámci tohoto bodu zasedání byly diskutovány všechny relevatní  témata týkající se dočerpání programového období 2014 - 2020, ale také přípravy nového programového období 2021 - 2027.

Následující den, 24. června, se uskutečnilo plenární zasedání, kde má svého zástupce také Svaz měst a obcí. Územním partnerům, mezi něž patří také Svaz, se díky tomuto zasedání umožnilo sejít se se zástupci jednotlivých operačních programů (dále jen OP) pro nové programové období 2021–2027. A nejen to. Tématem plenárního zasedání bylo také představení dokumentu územní dimenze v OP 2021+ (tzv. ÚDOP), který zohledňuje odlišné potřeby regionů ČR a vhodně cílí zdroje pro financování projektů z jednotlivých OP. Svaz měst a obcí měl v rámci meziresortního připomínkového řízení tento materiál k dispozici a uplatnil řadu připomínek přičemž nyní čeká na jejich vypořádání.

Prezentace z komory CLLD

Prezentace z komory regionální

Prezentace z komory urbánní

Prezentace z plenárního zasedání

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

MMR

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj