19.06.2007

Zápis MD ČR ze setkání pracovní skupiny pro omezení jízdy kamionů ze dne 7.6.2007

Dne 7.6.2007 se Svaz účastnil pracovní skupiny pro omezení jízdy kamionů, o průběhu jednání jsme již stručně informovali. Zde nyní naleznete zápis MD ČR, kde lze dohledat všechny účastníky pracovní skupiny i nástin jejich stanovisek.

Dne 7.6.2007 se Svaz účastnil pracovní skupiny pro omezení jízdy kamionů, o průběhu jednání jsme již stručně informovali. Zde nyní naleznete zápis MD ČR, kde lze dohledat všechny účastníky pracovní skupiny i nástin jejich stanovisek.