20.02.2017

Výklad MPSV ke zvýšení mezd řidičů autobusů

Na žádost Svazu se ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyjádřila k novým nařízením vlády č. 336 a 337/2016, která změnila od 1. 1. 2017 odměňování řidičů autobusů.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová odpověděla na dopis Svazu týkající se výkladu nařízeních vlády č. 336 a 337/2016, která změnila od 1. 1. 2017 odměňování řidičů autobusů.

Účelem těchto opatření je ochrana zaměstnanců proti poskytování nepřiměřeně nízkých mezd prostřednictvím nejnižších úrovní zaručené mzdy u specifické skupiny řidičů autobusů, v zavedení minimální kompenzace výkonu práce v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce zaměstnavatelem, kdy je pro zaměstnance ztížená dostupnost jeho obvyklého společenského prostředí a sociálního zázemí, nebo je ztížena ochrana před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy, a dále ve zvýšení minimální míry kompenzace doby strávené čekáním mezi spoji.

Z odpovědi mimo jiné vyplývá, že zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy se týká skupiny řidičů, kteří řídí nejnáročnější typy vozidel, pro něž je třeba řidičského oprávnění skupiny D. Jedná se o vozidla, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob. Řízení této skupiny vozidel odpovídá svojí složitostí 5. skupině prací. Do této skupiny prací patří všichni řidiči, kteří působí jak v linkové, tak i městské či jiné oblasti dopravy.

Rovněž i minimální kompenzace výkonu práce v rozdělené směně se týká všech řidičů (linkových i městských).

Jediné, co se netýká řidičů autobusu v městské autobusové dopravě, je úprava odměny čekání mezi spoji, jelikož doba čekání mezi spoji určená jízdním řádem se jim započítává do pracovní doby a je odměňována mzdou. Tato změna se tedy týká jenom linkových řidičů autobusů.

Dle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí tato nová opatření nemohou v žádném případě způsobovat nerovnost ani mezi skupinami dopravců a ani mezi skupinami řidičů.

Pokud změna nařízení vlády sjednotila podmínky pro všechny řidiče autobusů bez rozdílu, a kompenzaci za navýšení požadují kraje, měli by k jednáním o kompenzaci nákladů být přizváni i zástupci měst a obcí ČR, jelikož i po městech a obcích je ze strany dopravců požadováno navýšení finančních prostředků na zvýšené mzdy dle nařízení vlády. Problematika kompenzace zvýšení mezd řidičů autobusů bude předmětem dalších jednáních s vládou, ale i s Asociací krajů ohledně společného postupu v této věci.