31.10.2016

Vyjádření ministra financí k alokaci finančních prostředků na opravy místních komunikací pro MMR

Požádali jsme minstra financí Andreje Babiše, aby dal více peněz do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na opravy místních komunikací, které jsou v žalostném stavu a pro obce neexistují evropské dotační tituly na jejich opravy.  Podle něho je rozhodnutí o alokaci finančních prostředků do jednotlivých dotačních programů či podprogramů MMR plně v kompetenci MMR. Více se dočtete v odpovědi ministra.

Na konci září jsme požádali minstra financí Andreje Babiše, aby dal více peněz do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na opravy místních komunikací, které jsou v žalostném stavu, a pro obce neexistují evropské dotační tituly na jejich opravy. Jediné dotace, které byly na opravy místních komunikací v loňském roce poskytovány, byly z MMR. Jednalo se o dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“ v rámci podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Dotační titul se týkal obcí do 3000 obyvatel a celková alokace byla 200 mil. Kč. Výše dotace na jeden projekt činila max. 1 mil. Kč a dosahovala max. 50 % uznatelných nákladů.
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v médiích uvedla, že f
inanční možnosti ministerstva jsou na rok 2017 limitovány, a že na opravy místních komunikací se nepodařilo vyjednat navýšení rozpočtu MMR kvůli jiným prioritám vlády.
To však ve své odpovědi rozporoval ministr financí, který uvedl vývoj celkové alokace finančních prostředků podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ v posledních letech. Od roku 2014 docházelo k postupnímu posilování alokace podprogramu. V roce 2014 se jednalo o 100 mil. Kč, 2015 o 200 mil. Kč a v roce 2016 o 375 mil. Kč. Pro rok 2017 je ve státním rozpočtu navržena částka tohoto podprogramu ve výši 500 mil. Kč. Rozhodnutí o alokaci finančních prostředků do jednotlivých dotačních programů či podprogramů MMR je tak plně v kompetenci MMR.
Více se dočtete v odpovědi ministra financí níže.