18.12.2015

Společné doporučení MD a MV k výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.

Od tom, že od 1. ledna 2016, budou všechny obce bez výjimky vykonávat působnost speciálních stavebního úřadů pro místní komunikace, jsme již informovali. Na společném jednání zástupců Svazu a ministerstev dopravy, vnitra, životního prostředí a asociace krajů dne 30. listopadu 2015 jsme se dohodli, že

Od tom, že od 1. ledna 2016, budou všechny obce bez výjimky vykonávat působnost speciálních stavebního úřadů pro místní komunikace, jsme již informovali. Na společném jednání zástupců Svazu a ministerstev dopravy, vnitra, životního prostředí a asociace krajů dne 30. listopadu 2015 jsme se dohodli, že MV ve spolupráci s MD vypracuje pro překlenutí období, než bude zákon novelizován, metodickou pomůcku – doporučení pro obce, jak mají v této věci postupovat.  Společné doporučení MD a MV k výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace naleznete zde. 

 

V případě dotazů k novému znění zákona o pozemních komunikacích po provedené novele je možné se obracet na Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, tel. 225 131 120, sekretariat.120@mdcr.cz.