28.11.2011

Setkání národních korespondentů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu

Ostrava, 8. listopadu 2011. V rámci odborné konference Transport 2011 se uskutečnilo první setkání Národních korespondentů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu a představitelů evropských center bezpečné jízdy. Toto spojení politiků a majitelů center bezpečných jízd nebylo vybráno náhodou, neboť

Ostrava, 8. listopadu 2011. V rámci odborné konference Transport 2011 se uskutečnilo první setkání Národních korespondentů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu a představitelů evropských center bezpečné jízdy. Toto spojení politiků a majitelů center bezpečných jízd nebylo vybráno náhodou, neboť centra bezpečné jízdy by měly v budoucnu tvořit páteř výchovy řidičů v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropské unii. Centra bezpečné jízdy by se měly stát součástí výuky nejen mladých řidičů, nýbrž součástí celoživotního vzdělávání všech řidičů.

Nad problematikou bezpečnosti silničního provozu by měl dohlížet koordinátor s celoevropskou působností, činnost Národních korespondentů by měla být financována vícezdrojově, zástupci navrhují zřízení specifického dotačního titulu po roce 2013.

V rámci jednání byla všem národním korespondentům Evropské charty silničního provozu adresována tato výzva:

 

  • podporovat vstup nových členů do Evropské charty a zabezpečit výrazné zkvalitnění a plnění jejich stávajících i nových závazků;
  • žádá k větší aktivitě při sjednocování institucí, organizací, komunit a aktivit v otázkách bezpečnosti dopravy v jednotlivých zemích;
  • navrhuje tvorbu jednotných aktivních webových stránek pro kvalitnější vzájemnou komunikaci a lepší podporu významných a přínosnějších projektů na podporu bezpečné dopravy v EU;
  • podporovat rychlé ustavení Úřadu koordinátora pro bezpečnost silničního provozu v EU se zřetelnými kompetencemi a účinnou formou zavádění nových opatření;
  • vyzývá Národní korespondenty ke kvalitnější spolupráci s příslušnými národními kompetentními orgány (ministerstvy) v oblasti prevence bezpečné dopravy a podporuje začlenění Národních korespondentů do výkonných struktur orgánů země (ministerstev);
  • vyzývá ke společným kampaním a projektům Národních korespondentů jednotlivých zemí v oblasti bezpečnosti silničního provozu;
  • vyzývá k pravidelným konferencím Národních korespondentů pořádaných postupně v každé zemi;
  • podporovat v nejširším možném měřítku pozitivní medializaci Národních korespondentů a členů evropské charty a jejich činnosti;
  • podporovat vzniku dotačního titulu Evropské komise na podporu Národních korespondentů na regionální úrovni, jejich činnost, rozvoj a koordinaci národních projektů na podporu bezpečné dopravy včetně podpory jejich propagace a významu v EU.

 Další dokumenty z prvního setkání Národních korespondentů naleznete zde.

Mgr. Petr Schlesinger