29.08.2022

Metodika pro zvýhodněné parkování lokálně bezemisních a nízkoemisních vozidel ve městech a obcích

Uvedená metodika by měla sloužit zejména pro vedení měst a obcí s cílem nabídnout určitý návod, jak zvýhodnit parkování lokálně bezemisních a nízkoemisních vozidel na svém území a přispět tak k příznivému vlivu na životní prostředí v bezprostředním okolí parkovacích ploch a navazujících ulic. Na tvorbě metodiky se podílel i Svaz měst a obcí ČR.