03.08.2023

Metodický pokyn k možnostem regulace sdílených kol a koloběžek

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy dozoru a kontroly, v součinnosti s Ministerstvem dopravy, odborem agend řidičů, zpracovalo společné metodické doporučení pro obce, které se věnuje nástrojům právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby „bikesharing“.

Uvedené metodické doporučení je ke stažení níže a lze jej rovněž nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/odk.

V rámci přípravy tohoto metodického materiálu byl jeho obsah průběžně konzultován i se Svazem měst a obcí ČR. 

V případě dotazů, námětů či připomínek souvisejících s obsahem předloženého metodického materiálu je za Ministerstvo vnitra kontaktní osobou Mgr. et Mgr. Pavel Chodúr, vrchní ministerský rada, tel. 974 816 435, e-mail: pavel.chodur@mvcr.cz.

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce, SMO ČR