17.11.2016

Dotace na nákup vozidel na alternativní pohon

Cílem spuštěné pilotní výzvy je podpořit nákup vozidel na alternativní pohon v ČR a  přispět tak ke snížení emisí látek v ovzduší, které škodí lidskému zdraví a jež produkuje doprava.

Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí o dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací si rozdělí celkem 100 milionů korun, které jsou pro ně vyhrazeny v Národním programu Životní prostředí. Žádat mohou o příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG. Příjem žádostí poběží do 31. 3. 2017. 

Cílem spuštěné pilotní výzvy je podpořit nákup vozidel na alternativní pohon v ČR a  přispět tak ke snížení emisí látek v ovzduší, které škodí lidskému zdraví a jež produkuje doprava. Ta plošně v ČR představuje v současné době zhruba 19 % celkových emisí oxidů dusíku, 14 % celkových emisí těkavých organických látek, 9 % celkových emisí prachových částic PM10, zhruba 10 % celkových emisí jemných prachových částic PM2,5 a přibližně 7 % celkových emisí rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. 

Novou výzvou na podporu nákupu vozů s alternativními pohony MŽP cílí na kraje, obce a jejich příspěvkové organizace.

Dotace na elektromobily, plug-in hybridy, vozidla se CNG pohonem

Podporu mohou obce, kraje, jimi řízené organizace ad. [1] získat na elektromobily, plug-in hybridy a vozidla na stlačený zemní plyn – CNG [2]. U elektromobilů bude podpora pro osobní auta do 3,5 tuny činit 220 000 Kč, u plug-in hybridů 200 000 Kč a u vozů na CNG 50 000 Kč. Vyhrazených 100 milionů se plánuje rozdělit v poměru 80:20, kde větší část prostředků by měla směřovat na elektromobily a plug-in hybridy a druhá část na auta s pohonem na CNG.

Žadatelé mohou dále nad rámec dotace získat i příspěvek 10 000 Kč navíc, pokud své staré vozidlo v emisní třídě EURO 3 a nižší dají k ekologické likvidaci a zároveň doloží, že auto vlastnili déle než 2 roky před likvidací [3]. Nová výzva bude prezentována na seminářích "Chytré obce", které jsou určené starostům [4]. 

Dokumenty k výzvě zde: https://www.sfzp.cz/sekce/857/k-vyzve-13-2016/

Poznámky:

[1] Žádat o dotaci mohou: obce, kraje, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, akciové společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem. Společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 % obcí či kraje.

[2] Vedle osobních vozidel mohou podporu získat také kategorie L (např. E-skútry či malá nákladní elektrovozidla), dále užitková vozidla a menší nákladní vozidla do 12 t.

Typ vozidla/Podpora

CNG

plug-in hybrid

elektromobil

M1 (osobní)

50 tis. Kč

200 tis. Kč

220 tis. Kč

N1 (nákladní menší do 2,5t)

50 tis. Kč

200 tis. Kč

220 tis. Kč

N1 (nákladní menší od 2,5-3,5t)

100 tis. Kč

x

500 tis. Kč

L7E (malá užitková)

x

x

150 tis. Kč

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)

x

x

20 tis. Kč

L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45 km/h)

x

x

50 tis. Kč

M2, M3 do 7,5t (minibus)

100 tis. Kč

x

800 tis. Kč

N2 do 12t (nákladní střední)

200 tis. Kč

x

x

 

[3] Tuto skutečnost musí žadatel doložit příslušným dokumentem, ze kterého bude patrné vlastnictví (např. kupní smlouva, výpis z registru silničních vozidel).

[4] Semináře budou probíhat v těchto městech a termínech: Praha (14. 11.), České Budějovice (21. 11.), Brno (22. 11.), Hradec Králové (24. 11.), Plzeň (30. 11.) a Ostrava (5. 12.). Více informací zde: https://www.sfzp.cz/clanek/193/3115/cyklus-seminaru-k-chytremu-hospodareni-s-vodou-v-obcich-pokracuje-rozebehne-se-od-pulky-listopadu-v-6-krajskych-mestech-a-mj-poradi-jak-na-domovni-cistirny-odpadnich-vod-srazkovou-vodu-nebo-opustene-vrty/