17.06.2016

Brožura - změny dopravního značení po novele vyhlášky

Ministerstvo dopravy zpracovalo brožurku, ve které upřesnilo výklad významu některých dopravních značek po novele vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Ministerstvo dopravy zpracovalo brožurku, ve které upřesnilo výklad významu některých dopravních značek po novele vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Největší problémy s aplikací způsobila negativní mediální kampaň založená na neznalosti problematiky. K některým značkám (kruhový objezd, zimní výbava, zákaz vjezdu nákladních automobilů atp.) došlo ze strany médií k šíření nepravdivých informací, bez ověření na MD. Z těchto důvodů MD přistoupilo ke zpracování brožurky, kterou můžou obce dát k dispozici občanům napříkald na pracovištích odborů dopravy.