12.08.2014

Ministryně Helena Válková píše předsedovi Svazu

Podle ministryně Heleny Válkové je centrální evidence přestupků potřebným nástrojem, který umožní adekvátní reakci společnosti na opakovaně spáchané protiprávní jednání. Píše to v dopise předsedovi Svazu měst a obcí ČR Danu Jiránkovi. 

Ministryně spravedlnosti Helena Válková považuje - stejně jako Svaz měst a obcí ČR - centrální evidenci vybraných přestupků za vhodný a potřebný nástroj, který umožní adekvátní reakci společnosti na opakovaně spáchané protiprávní jednání. Píše to v dopise předsedovi Svazu měst a obcí ČR.

Reaguje tak na písemnost Dana Jiránka se žádostí o spolupráci právě v souvislosti s registrem přestupků, ale také  při řešení zneužívání sociálních dávek či, problematiky předražených ubytoven. Dodává také, že Ministerstvo spravedlnosti při zpracování návrhů, které se dotýkají kompetencí měst a obcí či mají dopad na jejich fungování, Svaz zapojí do legislativního procesu. Praktické poznatky a vhled měst a obcí do dané problematiky totiž podle ministryně pomohou připravit kvalitnější návrhy zákonů či jiných právních předpisů. 

Celou reakci ministryně spravedlnosti Heleny Válkové si můžete přečíst níže.  

S tiskovou zprávou, která se týká otevřeného dopisu ministrům nejen v souvislosti s registrem přestupků, se můžete seznámit na tomto místě