07.04.2021

Výzva k zasílání nominací na cenu Architekt obci 2021

Do 16. června 2021 se mohou hlásit obce a města spolu s architekty do soutěže Architekt obci 2021. Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Letos poprvé hlasuje i veřejnost!

Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života. Svaz měst a obcí se opět stal jedním z vypisovatelů soutěže a Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu zasedne v odborné porotě. Symbolickou cenu Svaz zajistí ve spolupráci s vybranou chráněnou dílnou.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj. Architekt obci podporuje také fungování městských a obecních architektů, kteří se mohou se svými aktivitami do soutěže přihlásit.

Laureátem loňského ročníku soutěže se stal českobudějovický architekt Jaromír Kročák, který byl oceněn za mnohaletou profesionální práci a podporu kvalitní architektury v regionu. Vyzdvižena pak byla především jeho intenzivní spolupráce se samosprávou města Soběslav, jejímž výsledkem je třeba rekonstrukce náměstí a parku nebo obnova a dostavba gotického hradu na knihovnu či přestavba kina na multifunkční kulturní centrum.

Novinkou letošního ročníku soutěže je hlasování veřejnosti o nejlepší tandem architekt – obec, které bude probíhat na webových stránkách Svazu měst a obcí (www.smocr.cz) od 5. 7. do 30. 7. Tandem s nejvyšším počtem hlasů získá bonusové body při hodnocení odbornou porotou. Ta vybere nakonec 3-5 finalistů a z nich vítěze, který získá titul Architekt obci 2021.

Jak se přihlásit:

V příloze naleznete formulář s přihláškou a soutěžní podmínky, které je třeba dodržet

 • Do soutěže se může přihlásit obec i architekt či architektonické / urbanistické studio z celé České republiky. Oceněn bude tandem obec - architekt.
 • Přihlášková dokumentace dle specifikací v přiložených soutěžních podmínkách musí obsahovat:
  • Textovou část (přihláška).
  • Obrazovou část
 • Kompletní přihlášky jsou přijímány do 16.6. 2021
 • Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu zajickova@abf.cz přes uloz.to/weetransfer apod.(případně korespondenčně na ABF, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice)

Harmonogram soutěže:

 • Zasílání nominací do 16. 6. 2021
 • Veřejné hlasování od 5. 7. 2021 do 30. 7. 2021 na webových stránkách Svazu měst a obcí (www.smocr.cz)
 • Vyhlášení výsledků proběhne dne 22. 9. 2021 společně s oceněním Architekt roku na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

ZDROJ: Tisková zpráva soutěže Architekt obci 2021